Nyhetsarkiv

Visar

nyheter i 2023

Välj år

2023-12-11
Kameraövervakning

Vi kommer att installera kameror för övervakning av de tre garagen inom fastigheten Tranebergs Strand 1. Arbetena utförs under december månad och beräknas vara klart senast den 29 december 2023. Syftet med detta är att öka säkerheten och tryggheten för hyresgäster som visats och har parkeringsplatser i garagen. Att garaget kameraövervakas bör komma att innebära

Läs hela nyheten

2023-11-04
Fiberinstallation

Nu installerar vi fiber! Anders Bodin Fastigheter har tecknat avtal med Global Connect om fiberinstallation och operatör för TV- och bredbandstjänster för Tranebergs Strand. I samband med denna förändring kommer det befintliga koaxialnätet med Tele 2 som operatör att med tiden fasas ut och ersättas med fibernät och Global Connects tjänster. Själva installationen av fibernätet

Läs hela nyheten

2023-07-04
Hotell- och Restaurangfacket

Hotell- och Restaurangfacket etablerar nytt kontor på Alströmergatan 12 Anders Bodin Fastigheter har tecknat avtal med Hotell- och Restaurangfacket  (HRF) som etablerar nytt huvudkontor om 1 700 kvadratmeter kontor på Alströmergatan 12 på Kungsholmen. Tillträde till lokalerna kommer att ske den 1 mars 2024 och hyreskontraktet sträcker sig över sex år. Fastigheten är belägen intill

Läs hela nyheten

2023-06-26
Liljemark Consulting till Alviks Torg

Miljökonsulten Liljemark Consulting har tecknat ett nytt hyresavtal för kontor vid Alviks Torg. Under våren 2024 flyttar de sitt huvudkontor till Gustavslundsvägen 12 i Alvik. Anneli Liljemark, VD Liljemark Consulting ”Vi är oerhört glada över att ha tecknat ett nytt hyresavtal på Alviks Torg och att få vara en del av detta dynamiska och attraktiva

Läs hela nyheten

2023-05-19
Internkö

Angående intresseanmälan för byte av lägenhet internt Möjlighet att lämna en intresseanmälan för byte av lägenhet inom vårt fastighetsbestånd upphör. Ni som har lämnat en intresseanmälan har dock fortfarande möjlighet att bli erbjuden ett byte fram till årsskiftet 2023-2024. Omsättningen av lägenheter är mycket låg och vi ser tyvärr inte möjlighet att erbjuda byten i

Läs hela nyheten

2023-05-11
Nya hyresgäster till Alviks Torg

Alviks Torg fortsätter att locka hyresgäster. Ytterligare två bolag har tecknat hyresavtal på totalt 1 400 kvadratmeter. Det ena av dem är 2Secure som nu etablerar sitt nya huvudkontor på Alviks Torg. Kristina Nirvin, marknadschef på Anders Bodin Fastigheter säger: ”Vi gläds åt det fortsatt starka intresset för våra lokaler på Alviks Torg och är

Läs hela nyheten

2023-05-04
Hållbarhetsinvestering

Vi har nu installerat vår första avloppsvärmeväxlare i fastigheten Skutan 40 (Alströmergatan 16). Installationen innebär att vi kan ta tillvara på delar av värmen i avloppsvattnet för att förvärma varmvattnet. Projektet är en del i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Vi kommer att utvärdera åtgärden och hoppas kunna installera i flera fastigheter på sikt.

Läs hela nyheten

2023-03-06
Bränsleindex

Bränsleindex i lokalhyresavtal Statistiska Centralbyrån har slutat uppdatera Bränsleprisindex för KPI produktgrupp 4702 Eldningsolja, egnahem. Fr.o.m. april 2023 kommer vi beräkna indexförändringar avseende bränslepris med SCB:s KPI efter varu-/tjänstgrupp (COICOP) 04.5.x Bränsle. Vid eventuella frågor kontakta Lars Mattsson.

Läs hela nyheten

2023-01-24
Matavfall

Från och med den 1 januari 2023 blev det obligatoriskt för alla hushåll att sortera sitt matavfall. I dagsläget är det dessvärre inte möjligt att införa matavfallsinsamling inom fastigheterna Oljan (Ploggatan), Räven (Sibyllegatan) eller Vingråen (Kammakargatan), på grund av byggnadernas utformning. Anders Bodin har därför beviljats en tillfällig dispens från Miljöförvaltningen för deras vidare utredning

Läs hela nyheten
Anders Bodin Fastigheter AB
Org.nr 556414-4227
Säte Stockholm
Post- och besöksadress
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma
Öppettider
Kontakt
office@andersbodin.se
08-445 96 50