2023-03-06 Bränsleindex

Bränsleindex i lokalhyresavtal

Statistiska Centralbyrån har slutat uppdatera Bränsleprisindex för KPI produktgrupp 4702 Eldningsolja, egnahem. Fr.o.m. april 2023 kommer vi beräkna indexförändringar avseende bränslepris med SCB:s KPI efter varu-/tjänstgrupp (COICOP) 04.5.x Bränsle.

Vid eventuella frågor kontakta Lars Mattsson.

Kontaktperson

Lars Mattsson

Ekonomichef
08-445 96 64
lars.mattsson@andersbodin.se