Ett långsiktigt fastighetsföretag

Vi arbetar inte för nästa årsbokslut. Vi förvaltar och stärker våra fastigheter och vårt företag för de ska hålla och blomstra i generationer framåt.

Vår långsiktighet och kvalitet har uppmärksammats av både nöjda hyresgäster och utomstående organisationer som uppskattar vårt sätt att bygga för framtiden – både vad gäller fastigheterna, våra erbjudanden till hyresgästerna och inte minst en hållbar miljö.

Ett kvitto på att vi gör saker rätt är att vi fått flera priser genom åren, inte minst har vi blivit utsedda som Sveriges bästa hyresvärd.*

I dagsläget omfattar vårt bestånd 650 bostäder och 70 000 kvm kommersiella lokaler.

Branschindex

Branschindex mäter bostads- och fastighetsbolags förvaltningskvalitet. Resultatet grundar sig i en oberoende hyresgästundersökning.

Undersökningen delas in i tre kategorier:
1) Bostadsföretag med färre än 1000 lägenheter
2) Bostadsföretag med fler än 1000 lägenheter
3) Fastighetsbolag med kontor

Anders Bodin Fastigheter deltog 2014 i den första och sista kategorin. De året vann vi bägge kategorierna.
År 2017 deltog vi endast i den förstnämnda kategorin (Bostäder). Resultatet bestod.