Historik

Vår historia börjar på 30-talet

1930-talets Ådalen var en tid och plats med svår arbetslöshet och svaga framtidsutsikter. En av dem som ville skapa sig ett bättre liv hette Ragnar G Bodin, som sökte sig till Stockholm för att arbeta som marmorläggare. 1937 grundade han Byggnadsfirman Ragnar G Bodin, som snabbt växte till omkring 50 anställda på 50-talet. Ragnars son, Anders Bodin, är andra generationens byggmästare och tog över företaget i slutet av 60-talet när Ragnar gick bort.

Företaget blir en renodlad byggherre

På 70-talet gjorde företaget det strategiska valet att avveckla den egna byggproduktionen. Då kunde man som byggherre behålla kontrollen över byggprocessen, och samtidigt fokusera på kärnverksamheten – projektering, uppförande och förvaltning av egna fastigheter. En framgångsrik strategi som gäller än idag.

Vår långsiktighet är uppskattad

Med starka rötter i en 80-årig historia och en gedigen byggmästartradition står vi stadigt i våra värderingar om långsiktigt byggande och fastighetsförvaltning, där vi kombinerar all den kunskap och erfarenhet som byggts upp under åren, med dagens och morgondagens bästa teknik och lösningar.

Byggmästare sedan 1937

Vi är stolta över att förvalta arvet efter Ragnar G. Bodin, som grundade företaget redan på 1930-talet.

Fastigheter och mark

Vi söker ständigt efter nya fastigheter och mark i Stockholm. Kontakta Claes-Magnus via 08-445 96 50 för mer information.