Ett mänskligare samhälle för alla

För oss som fastighetsägare i Stockholm är det naturligt att stödja Stockholms Stadsmission och Situation Stockholm i deras viktiga arbete för en mänskligare och tryggare stad.

Ett långsiktigt stöd och engagemang som sträcker sig lång tid tilllbaka, och som är en viktig del i vårt ansvar att stötta de allra mest utsatta. Tillsammans arbetar vi för en bättre stad att leva i.

Läs gärna mer om Stadsmissionen och deras arbete på deras hemsida www.stadsmissionen.se.

Läs gärna mer om Situation Stockholm och deras arbete på deras hemsida www.situationsthlm.se.

Stadsmissionen

Läs gärna mer om Stadsmissionen och deras arbete på www.stadsmissionen.se.

Situation Stockholm

Läs gärna mer om Situation Stockholm och deras arbete på www.situationsthlm.se.