Hur blir man hyresgäst hos oss?

Bostadskö, förmedling och uppsägning Förmedling av bostäder

Våra hyresgäster bor generellt länge i våra lägenheter och de flesta omflyttningar sker via direktbyten. Därför är omsättningen väldigt låg och det blir sällan lediga lägenheter. Vi har ingen extern bostadskö, utan det är Stockholm stads bostadsförmedling som sköter uthyrning och förmedling av våra bostäder.

Intern bostadskö

Den interna bostadskön är till för dig som är hyresgäst hos Anders Bodin Fastigheter och vill byta till en annan lägenhet inom vårt fastighetsbestånd.

Är du hyresgäst hos oss och har hyrt din nuvarande lägenhet i minst 5 år (avtalstid på nuvarande hyresavtal) kan du anmäla ditt intresse och ställa dig i vår interna bostadskö. Information om adresser m.m. för respektive fastighet hittar du under Våra Fastigheter.

Förmedling

När en lägenhet ska förmedlas via internkön skickar vi en förfrågan till de hyresgäster vars önskemål stämmer överens med den aktuella lägenheten. Om många intresseanmälningar stämmer med lägenheten kan vi begränsa antalet förfrågningar. Förfrågningar går till dem med längst avtalstid på nuvarande hyresavtal (minst 5 år). Avtalstiden fungerar som kötid.

För att få hyra en ny lägenhet hos oss ställer vi de krav som är praxis vid nyuthyrning (inkomst i förhållande till hyra, inga betalningsanmärkningar, goda referenser etc) samt godkänd besiktning av den nuvarande lägenheten.

Under en tolvmånadersperiod kan du tacka nej högst tre gånger till ett skriftligt erbjudande. Om du inte svarar räknas det också som ett nej. Efter tre nej tas du bort ur internkön och du får anmäla dig på nytt efter tolv månader.

Din köplats

Vi kan tyvärr inte svara på hur länge det dröjer innan du kan erbjudas en lägenhet eller hur du står till i kön. Det beror på att det bildas nya köer för varje lägenhet beroende på hur stort intresset är för den specifika lägenheten. Lägenheten erbjuds till den som anmält intresse och har längst kötid (avtalstid på nuvarande hyresavtal).

Vi har ingen särskild förtur och köplatsen kan inte påverkas – det är avtalstiden på nuvarande hyresavtal som styr.

Uppsägning av nuvarande lägenhet

Du som är hyresgäst hos oss och blir erbjuden en ny lägenhet har en uppsägningstid på tre månader för din nuvarande lägenhet. Det innebär att du kan få räkna med dubbla hyror under en period, även om du får en lägenhet via vår interna bostadskö. Den uppsagda lägenheten lämnas i sin tur direkt till Bostadsförmedlingen i Stockholm, inte till intern förmedling.

Bostadsförmedling

Information om Stockholms Stads Bostadsförmedling finns att läsa på bostad.stockholm.se