Förmedling av bostäder

Våra hyresgäster bor generellt länge i våra lägenheter och de flesta omflyttningar sker via direktbyten. Därför är omsättningen väldigt låg och det blir sällan lediga lägenheter.

Bostadsförmedlingen i Stockholm

Vi har ingen extern bostadskö, utan det är Bostadsförmedlingen i Stockholm som förmedlar våra bostäder. Information om Bostadsförmedlingen i Stockholm finns att läsa på bostad.stockholm.se

Bostadsförmedling

Information om Bostadsförmedlingen i Stockholm finns att läsa på bostad.stockholm.se