Regler och villkor för Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du få skriftligt tillstånd från Anders Bodin Fastigheter.

Vi ger tidsbegränsat tillstånd till uthyrning om det finns godtagbara skäl, exempelvis studier på annan ort, vistelse på sjukhus, tillfälligt arbete på annan ort. Skälet måste alltid styrkas genom skriftligt intyg

Tänk på att du är ansvarig för lägenheten och hyran även under tiden lägenheten är uthyrd i andra hand.

För mer information och blankett för ansökan om andrahandsuthyrning är du välkommen att kontakta Johanna Larsson.