Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om att få uthyrningen godkänd av Anders Bodin Fastigheter.

Godtagbara skäl

Ett tidsbegränsat medgivande till andrahandsuthyrning kan lämnas om det finns godtagbara skäl, exempelvis studier på annan ort, provbo med sambo, tillfälligt arbete på annan ort eller andra enligt hyreslagen beaktansvärda skäl för uthyrningen. Skälet måste alltid styrkas med ett skriftligt intyg.

Medgivande

Ett medgivande är alltid tillfälligt och tidsbegränsat till max ett år i taget. Vid vistelse utomlands ska skriftlig fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda dig i ärenden gällande lägenheten och hyresavtalet.

Ansvar

Som hyresgäst är du fullt ut ansvarig för lägenheten och hyran även under tiden lägenheten är uthyrd i andra hand. Efter avslutad andrahandsuthyrning är du ansvarig för att meddela Anders Bodin Fastigheter din återflytt till lägenheten.

Airbnb och liknande uthyrning medges inte, varken av hela eller del av lägenheten.

Otillåten uthyrning

Vid uthyrning i andra hand utan tillstånd riskerar man som hyresgäst att hyresavtalet sägs upp. Om man dessutom hyr ut otillåtet till för hög hyra riskerar man att begå ett brott. Sedan den 1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut i andra hand utan tillstånd till oskäligt hög hyra. Den som ägnar sig åt sådan andrahandsuthyrning kan dömas till böter eller fängelse upp till två år.

Kontakta oss gärna vid frågor.