Boendeinformation

Att bo i ett flerbostadshus innebär många möjligheter, men det ställer också krav. Här följer några korta råd och anvisningar med hopp om ett trivsamt boende.

Ta hänsyn till dina grannar

Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Visa hänsyn och respekt.

Som hyresgäst är du skyldig att inte utsätta sina grannar för störningar. Men bor du i ett flerfamiljshus är det ofrånkomligt att du hör vissa ljud. Grannar som lagar mat och städar, barn som leker etc. Vissa ljud och störningar måste man som hyresgäst i ett flerfamiljshus tåla, särskilt dagtid.

Om du upplever störningar som inte kan tålas bör du i första hand kontakta den granne som stör. De flesta stör inte med avsikt och gör sitt bästa för att minska störningen om grannar påverkas. Om störningen ändå fortsätter eller om du av annan anledning inte kan hantera situationen kan du kontakta oss.

Anmäl skador och fel

Som hyresgäst är du skyldig att anmäla skadedjur, skador eller brister som uppstår i lägenheten och fastigheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte har anmält det till oss, kan du bli ersättningsskyldig.

Vårda lägenheten väl

Som hyresgäst är du skyldig att väl vårda och ta väl hand om lägenheten. Du har rätt att måla om och tapetsera. Om du ska måla om eller tapetsera i lägenheten måste arbetet utföras fackmannamässigt och ditt val av färg och tapeter får inte avvika allt för mycket från vad som anses godtagbart. Kontakta oss gärna om du känner dig osäker. Så även om du vill göra andra förändringar i lägenhet som kräver vårt tillstånd.

Underhåll

Med vissa intervall utför vi underhållsåtgärder i lägenheten och fastigheten. Med skäliga tidsintervaller sker målning, tapetsering, utbyte av vitvaror etc.

Allmänna utrymmen

Förvaring i trapphus, entréer och allmänna utrymmen är inte tillåtet eftersom det är en säkerhetsrisk vid utrymning och kan hindra framkomlighet för utryckningspersonal vid exempelvis brand. Cyklar, barnvagnar, pulkor och dylikt ska förvaras i lägenheten eller i utrymmen som är avsedda för dessa.

Tvättstuga

Vid nyttjande av tvättstuga, följ anvisningar och gällande regler för bokning och städning.

Rökning

Inom fastigheten råder rökförbud. Vår rekommendation är även att rökning inte sker på balkonger eller utanför entréer.

Energispartips

I broschyren Energispartips har vi samlat råd och tips för att minska energianvändningen i din lägenhet.

Boendeinformation

I broschyren Boendeinformation finns samlad information och ytterligare råd och tips som rör din boende.