Skrivna och oskrivna regler Boendeinformation

Att bo i lägenhet är speciellt. Man delar ett hus med andra, men har ändå sin egen bostad. Vi på Anders Bodin Fastigheter har byggt hus i drygt 80 år och alla de erfarenheter vi har samlat på oss under åren försöker vi använda när vi förvaltar våra hus, eller bygger nya. Men erfarenheten visar också att det är först när du och dina grannar trivs som husen verkligen kommer till sin rätt.

Ta hänsyn till dina grannar

Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Visa hänsyn och respekt.

Vårda lägenheten väl

Som hyresgäst är du skyldig att ta väl hand om lägenheten.

  • Du är skyldig att anmäla skadedjur, skador eller brister som uppstår i lägenheten och fastigheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
  • Vi värnar om bostadsmiljön och har därför infört rökförbud i samtliga bostadsfastigheter. Vår rekommendation är även att rökning inte sker i byggnadernas omedelbara närhet, dvs på balkonger eller utanför entréer.
  • Om du ska måla om eller tapetsera i lägenheten måste arbetet utföras fackmannamässigt. Ditt val av färg och tapeter får inte avvika allt för mycket från det som normalt anses godtagbart. Kontakta oss om du är osäker. Det gäller även vid önskemål om andra förändringar inom lägenheten vilka kräver hyresvärdens tillstånd.
  • Med vissa intervall utför vi underhållsåtgärder i lägenheten. Med skäliga tidsintervaller sker målning, tapetsering, utbyte av vitvaror etc.

Vi gör med rimliga tidsintervaller underhållsåtgärder som målning, tapetsering, byte av vitvaror med mera i lägenheten.

Kontakta oss

Har du som hyresgäst frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Visa fullständig kontaktinfo

Hållbarhet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Hållbarhetsfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete