Sopor och avfall

Sopnedkasten är avsedda för hushållsavfall. Andra typer av avfall som glas, papper, metall lämnas och sorteras enligt de skyltar som finns i varje miljörum.

Matavfall

Fastigheterna Oljan 13, Räven 5 och Vingråen 37 har beviljats en tillfällig dispens från Miljöförvaltningen, på grund av byggnadernas utformning.

Läs mer om matavfall på Stockholm Vatten och Avfall;
www.stockholmvattenochavfall.se

Vid frågor rörande matavfall i er fastighet, kontakta Peter Lindgren på 08-445 96 57 eller peter.lindgren@andersbodin.se

Hållbarhet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Hållbarhetsfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer