Lägenhetsbyte

Vill du byta din lägenhet och har hittat en bytespartner kan du ansöka om tillstånd till bytet.

Godtagbara skäl

Vi kan ge tillstånd till byte om det finns godtagbara och enligt hyreslagen beaktansvärda skäl för bytet, exempelvis ändrade familjeförhållanden som kräver större eller mindre bostad eller behov av ändrad bostadsort. Det krävs också att den föreslagna hyresgästen kan godtas och att det inte finns andra särskilda skäl som talar mot bytet. Tillstånd lämnas inte till byte till bostadsrätt eller villa.

Vår huvudregel är att du som hyresgäst samt den föreslagna hyresgästen ska ha bott i sin lägenhet i minst 1 år för att få ansöka om ett lägenhetsbyte.

Handläggning

Handläggningstid för bytesansökan är ca åtta veckor, med reservation för att vissa ärenden samt semestertid kan förlänga handläggningstiden.

Svarthandel

Det är brottsligt att handla med bostadshyresavtal mot otillåten ersättning, så kallad svarthandel. En hyresgäst får inte sälja sitt hyresavtal. Det är inte heller tillåtet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyresavtal. Straffet vid handel med bostadshyresavtal är böter eller fängelse i upp till fyra år.

Kontakta oss gärna vid frågor.