har du planer på att byta lägenhet?

Vad gäller vid ett Lägenhetsbyte

Vill du byta din lägenhet och har hittat en bytespartner kan du ansöka om tillstånd till bytet.

Vi ger tillstånd till byte om det finns godtagbara skäl för bytet, exempelvis ändrade familjeförhållanden som kräver större eller mindre bostad eller behov av ändrad bostadsort. Det krävs också att den föreslagna hyresgästen kan godtas och att det inte finns andra särskilda skäl som talar mot bytet.

Handläggningstid är ca åtta veckor.

För mer information och blankett för ansökan om lägenhetsbyte är du välkommen att kontakta Johanna Larsson.