Allmänna utrymmen

Trapphus, entréer och övriga allmänna utrymmen

Förvaring i trapphus, entréer och allmänna utrymmen är inte tillåtet eftersom det är en säkerhetsrisk vid utrymning och kan hindra utryckningspersonal vid exempelvis brand. Cyklar, barnvagnar, pulkor och dylikt ska förvaras i lägenheten eller i utrymmen som är avsedda för dessa.

Tvättstuga

Vid nyttjande av tvättstuga, följ anvisningar och gällande regler för bokning och städning.

Rökning

Inom fastigheten råder rökförbud. Vår rekommendation är även att rökning inte sker på balkonger eller utanför entréer.