Allmänna utrymmen får nyttjas av alla i komplexet

Bastu, tvättstuga, entré Allmänna utrymmen

Cyklar, barnvagnar, pulkor och dylikt ska förvaras i lägenheten eller i utrymmen som är avsedda för dessa.

Förvaring i trapphus, entréer och allmänna utrymmen är inte tillåtet eftersom det är en säkerhetsrisk vid utrymning och kan hindra utryckningspersonal vid exempelvis brand.

Hållbarhet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Hållbarhetsfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete