Kamerabevakning

Våra trygghetskameror i våra fastigheter finns till för din och våra medarbetares trygghet samt för att förebygga, utreda och beivra brott.


Bevakningen via kamerorna pågår dygnet runt.

Inspelat material används enbart för ovanstående ändamål och tillgången till materialet är begränsad till de funktioner som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med bevakningen. Materialet lagras enbart så länge som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, dock längst 30 dagar eller så länge som utredningen pågår.

Kamerabevakning sker enlighet med dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Där framgår även vilka rättigheter du som berörs av det bevakade området har och då särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

För ytterligare information om gällande detta kontakta oss på office@andersbodin.se.

Kontaktperson

Peter Lindgren

Driftingenjör
08-445 96 57
peter.lindgren@andersbodin.se