Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden är tre kalendermånader från utgången av den månad då du gör uppsägningen.

Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligt till oss via blanketten som finns att ladda ned här.

Kontakta oss gärna vid frågor.

Kontaktperson

Johanna Larsson

Bostadsförvaltare
08-445 96 63
johanna.larsson@andersbodin.se