Vad gäller vid Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden är tre kalendermånader från utgången av den månad då du gör uppsägningen.

Kontaktperson

Johanna Larsson

Bostadsförvaltare
08 445 96 63
johanna.larsson@andersbodin.se