Våra värderingar

Vi arbetar för miljöns skull

För hållbar miljö och kvalitet

Vi på Anders Bodin Fastigheter strävar efter hållbarhet vad gäller både kvalitet och miljö, för våra fastigheter, våra hyresgäster, samhället och inte minst kommande generationer.

Långsiktig kvalitet är för oss viktigare än kortsiktiga vinster när vi projekterar nya fastigheter. På miljösidan sätter vi målen högt vad gäller allt från materialet i våra hus till energianvändning och källsorteringsmöjligheter för hyresgästerna. Flertalet av våra fastigheter är miljöklassade och alla är miljöinventerade.

Läs gärna mer i vår kvalitetspolicy och miljöpolicy som finns sammanfattade på egna sidor.

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du i fliken härintill. Du kan nå vårt dataskyddsombud på office@andersbodin.se eller 08–445 96 66.