Våra värderingar

För hållbar miljö och kvalitet

Vi på Anders Bodin Fastigheter strävar efter hållbarhet vad gäller både kvalitet och miljö, för våra fastigheter, våra hyresgäster, samhället och inte minst kommande generationer.

Långsiktig kvalitet är för oss viktigare än kortsiktiga vinster när vi projekterar nya fastigheter. På miljösidan sätter vi målen högt vad gäller allt från materialet i våra hus till energianvändning och källsorteringsmöjligheter för hyresgästerna. Flertalet av våra fastigheter är miljöklassade och alla är miljöinventerade.

Läs gärna mer i vår kvalitetspolicy och miljöpolicy som finns sammanfattade här.