Fakturering leverantörer

Fakturor ska skickas som e-postfaktura (PDF). En faktura, med eventuell bilaga, per PDF.

Fakturering

Fakturor för samtliga bolag skickas med e-post till;

office@andersbodin.se

Fakturor ska vara ställda till rätt bolag med korrekt tillhörande referenser och information. För information om vilket bolag fakturan avser och hur fakturan ska märkas kontakta beställaren/referenspersonen hos Anders Bodin Fastigheter.

Information om våra respektive bolag framgår även av bifogad fil.

Kontaktperson

Lars Mattsson

Ekonomichef
08-445 96 64
lars.mattsson@andersbodin.se

Kontaktperson

Anneli Burton

Reception / Ekonomiassistent
08-445 96 60
anneli.burton@andersbodin.se