Så kvalitetssäkrar vi Vår kvalitetspolicy

Kvalitet är en hörnsten när vi bygger, förvaltar och utvecklar våra fastigheter. Bara med kvalitet, i våra hus och våra erbjudanden, kan vi nå det långsiktiga och hållbara fastighetsägande som är vårt främsta mål.

Vår kvalitetspolicy i sammanfattning

  • Vi ska erbjuda bostäder och lokaler av hög kvalitet, med människans hälsa och välbefinnande i centrum.
  • Vi ska bygga förtroendefulla relationer till såväl våra hyresgäster som till branschorganisationer och myndigheter.
  • Med gällande lagar som lägsta ambitionsnivå eftersträvar vi högsta kvalitet vid uthyrning av bostäder och lokaler till våra hyresgäster.
  • Vi ska löpande utvärdera risker och följa upp, utvärdera och ifrågasätta vårt arbete för att förebygga och minska negativa effekter av vår verksamhet och säkra en bra kvalitet.
  • Vid projektering ska vi prioritera långsiktig kvalitet, eftersom det på längre sikt minskar förvaltningskostnaderna och ökar trivseln, även om det på kort sikt kostar mer och ger mindre vinst.