2023-05-04 Hållbarhetsinvestering

Vi har nu installerat vår första avloppsvärmeväxlare i fastigheten Skutan 40 (Alströmergatan 16). Installationen innebär att vi kan ta tillvara på delar av värmen i avloppsvattnet för att förvärma varmvattnet. Projektet är en del i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete. Vi kommer att utvärdera åtgärden och hoppas kunna installera i flera fastigheter på sikt.