2023-01-24 Matavfall

Från och med den 1 januari 2023 blev det obligatoriskt för alla hushåll att sortera sitt matavfall.

I dagsläget är det dessvärre inte möjligt att införa matavfallsinsamling inom fastigheterna Oljan (Ploggatan), Räven (Sibyllegatan) eller Vingråen (Kammakargatan), på grund av byggnadernas utformning.

Anders Bodin har därför beviljats en tillfällig dispens från Miljöförvaltningen för deras vidare utredning om hur det kan bli möjligt med matavfallsinsamling i framtiden.

Läs mer om matavfall på Stockholm Vatten och Avfall; www.stockholmvattenochavfall.se

Vid frågor rörande matavfall i er fastighet, kontakta Peter Lindgren på 08-445 96 57 eller peter.lindgren@andersbodin.se