2023-12-11 Kameraövervakning

Vi kommer att installera kameror för övervakning av de tre garagen inom fastigheten Tranebergs Strand 1. Arbetena utförs under december månad och beräknas vara klart senast den 29 december 2023.

Syftet med detta är att öka säkerheten och tryggheten för hyresgäster som visats och har parkeringsplatser i garagen.

Att garaget kameraövervakas bör komma att innebära betydande mindre risk för intrång av obehöriga personer, inbrott i och skadegörelse av fordon samt övrig skadegörelse i garagen. Regelmässiga skyltar kommer naturligtvis att monteras vid alla ingångar till garagen.

Kontaktperson

Peter Lindgren

Driftingenjör
08-445 96 57
peter.lindgren@andersbodin.se