Spektern 8

Stockholms innerstad
  • 32-vue3464_0110_A3 (1)
  • 34-Bild-8 (1)
  • 23-vue3464_0087_A3 (1)

Karta

Information

Adress
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Area
6 538 kvm Kontor
Arkitekt
Ivar Tengbom
Byggnadsår
1928
Ombyggnad
2010

Om fastigheten Spektern 8

Svenska Tändsticksbolagets huvudkontor, Tändstickspalatset, beställdes av finansmannen Ivar Kreuger och ritades av arkitekt Ivar Tengbom. Byggnaden uppfördes hösten 1926 till våren 1928. Huset blev helt färdigt i november 1928, knappt fyra år före Kreugerkraschen.

Byggnaden består av källare samt fem våningsplan. Totalt 6 538 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Tändstickspalatset är ett påkostat byggnadsverk i svensk tjugotalsklassicism skapat av en lång rad av Sveriges främsta formgivare, konstnärer och hantverkare, bland dem Isaac Grünewald, Carl Milles, Carl Malmsten, Simon Gate och Elsa Gullberg.

Huvudkontoret för det stora tändsticksimperiet skulle bli både representativt och funktionellt. Beställaren ansåg att kvalificerade tjänstemän skulle ha eget rum i stället för att sitta i stora gemensamma kontorssalar, som var vanligt vid den tiden. Det stora antalet kontorsrum var mycket lika varandra även om olika våningsplan och rum hade olika status.

Stockholm Stadsmuseum har bedömt att byggnaden motsvarar fordringarna för byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen (byggnaden är ”blåklassad” och delar av den bevarade interiören vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde inte får förvanskas).

Byggnaden ägdes fram till 1999 av Stora Enso, som 1988 förvärvade Svenska Tändsticks AB (nuvarande Swedish Match). Sedan år 2000 ägdes fastigheten av bolag inom Midroc-koncernen. Midroc har under sitt innehav anpassat byggnaden för flera hyresgäster samtidigt som de lyckats bevara byggnadens unika karaktär och detaljer.

För mer information se: www.tandstickspalatset.se