2022-10-21 Energispartips

Vi behöver alla bidra till att den samlade el- och energikonsumtionen sänks för att garantera stabiliteten i det svenska elnätet. Enbart en sänkning av elkonsumtionen med 5 procent bidrar till att sänka effektbehov så mycket att risken för bortkoppling av elkonsumenter i princip helt upphör, samt till sjunkande elpriser.

De här tipsen kommer att skickas ut till våra bostadshyresgäster:

Energispartips