2022-03-01 Skyddsrum

Med anledning av den rådande situationen i Ukraina och det i allmänhet skärpta säkerhetsläget hänvisar vi er till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (msb.se) för vidare information. 

Här kan du hitta ditt närmaste skyddsrum.

I våra fastigheter har vi följande skyddsrum, alla inrymda i garage:

  • Gustavslundsvägen 16, 180 platser
  • Tranebergs strand 45-49, 110 platser *
  • Tranebergsstrand 7, 120 platser * 
  • Tranebergsstrand 7, 120 platser *
  • Tranebergsstrand 7, 120 platser *
  • Åsögatan 153

*) Senast MSB tillsyn/kontroll skedde 2021-06-03

I ett höjd beredskapsläge ska skyddsrummen kunna iordningställas inom 48 timmar. Viktigt att ni som är hyresgäst idag i dessa lokaler (hyr garageplats eller har ett lägenhetsförråd) kan flytta era saker inom denna tid.