2020-04-08 Rutiner maa Coronaviruset

För att du ska känna dig trygg vid våra besök har vi med anledning av Coronaviruset infört följande rutiner:

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar verksamheten därefter
 • Blir någon i personalen sjuk, oavsett hur lite, så stannar den hemma
 • Vi tar inte dig i hand
 • Vi desinficerar nycklar innan du får dem
 • Vi använder skyddshandskar och desinficerar även dörrhandtagen
 • Våra entreprenörer och leverentörer iaktar försiktigt i enlighet med våra rutiner.

Kontakta oss om du har den minsta oro kring smittspridning i våra lokaler eller av vår personal.

 

Vad kan ni göra?

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har förkylningssymptom. 
 • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas.
 • Håll dig uppdaterad  med nya råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och www.1177.se.