2021-09-14 Box-adressen upphör

Anders Bodin Fastigheter kommer att avsluta vår Box-adress inom kort. Brev skickas framöver till Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma.

Eller så går det utmärkt att mejla till office@andersbodin.se