2017-05-04 Hyresgästundersökning påbörjad

Anders Bodin Fastigheter har anlitat Branschindex för att genomföra en hyresgästundersökning bland våra bostadshyresgäster. Det var tre år sedan sist och vi vill se vad som har förändrats och vad våra hyresgäster tycker om oss.

Som hyresgäst kan du svara:
• på www.svar.aktivbo.se. Logga in med enkätnumret som du hittar längst uppe på enkäten.
• genom att skicka in enkäten i det bifogade portofria svarskuvertet.

AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästundersökningar, administrerar Branschindex. De garanterar att samtliga svar är anonyma. Numret på enkäten behöver de för att skicka ut påminnelser. Svaren kommer sedan att sammanställas så att enskilda svar inte går att identifiera.

Ansvarig projektledare hos oss på AktivBo är Stefan Engelken. Om du har frågor om enkäten eller om du vill ge synpunkter kan du vända dig till oss på telefon 08-23 39 85 eller maila till info@branschindex.se. Ansvarig hos Anders Bodin Fastigheter är Carl Bodin.

Branschindex

Kontaktperson

Carl bodin

Vice VD/Affärsutvecklingschef
08 445 96 66
carl.bodin@andersbodin.se