2017-04-24 Hyresförhandlingen klar

Hyresförhandlingen är nu avslutad mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Anders Bodin Fastigheter AB.

Hyreshöjning blev mellan 0,7-0,9 procent och gäller från den 1 januari 2017.

Eftersom hyresavierna för andra kvartalet redan skickats ut så debiteras retroaktiv hyra för tidigare perioder.