2020-03-18 Coronatider

Anders Bodin Fastigheter tar smittspridningen av coronavirus på största allvar och har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen i våra fastigheter.

Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Med anledning av Coronaviruset och dess smittspridning kommer vi att ha begränsat med personal på kontoret och har därför bara möjlighet att ta emot bokade besök/möten.

Med hänsyn till er som hyresgäster och våra fastighetsskötare vill vi hålla en nära dialog med er innan arbete i ert hem utförs. Detta för att försäkra oss om att ingen part påvisar några sjukdomssymptom eller har befunnit sig i ett högriskområde innan arbete i ert hem utförs. Vi är extra försiktiga med kunder som är i riskgrupp, där vi endast utför arbete av extremt akut karaktär och i de allra flesta fall planerar arbetet längre fram.

Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19 och anpassar våra arbetsmetoder därefter. Vi publicerar fortlöpande information via vår hemsida.