2021-03-11 Bränsleindex

Bränsleindex i lokalhyresavtal

Statistiska Centralbyrån har slutat uppdatera Bränsleprisindex för Eldningsolja med 1990 som basår. Fr o m april 2021 kommer vi beräkna indexförändringar avseende bränslepris med KPI produktgrupp 4702 Eldningsolja, egnahem, på rekommendation från Statistiska Centralbyrån.

Vid eventuella frågor kontakta Lars Mattsson.         

Kontaktperson

Lars Mattsson

Ekonomichef
08 445 96 64
lars.mattsson@andersbodin.se