2020-09-24 Bastard Burgers

Bastard Burgers har valt Alvik för nästa nyetablering. Med inspiration från New York och rötterna i Norrland levererar Bastard Burgers Sveriges bästa hamburgare. Restaurangen på Alviks Torg är om ca 214 kvm och öppnar under våren 2021.

”Vi är mycket stolta och glada över att Bastard Burgers har valt att etablera sig här på Alviks Torg. Ett mycket välkommet inslag och koncept som ytterligare stärker och kompletterar det befintliga utbudet på Alviks Torg” säger Kristina Nirvin marknadschef på Anders Bodin Fastigheter.

”Vi ser verkligen fram emot vår öppning på Alviks Torg, en etablering som vi tittat på under en tid och som snart blir verklighet. Vi hoppas på ett lång och framgångsrikt samarbete tillsammans med Anders Bodin Fastigheter ” säger Björn Havden Etableringschef på Bastard Burgers.