2017-09-26 Bästa förvaltningskvalitet 2017

Anders Bodin Fastigheter har under året låtit Aktiv Bo/Branschindex genomföra en hyresgästundersökning bland våra bostadshyresgäster. På Business Arena presenterades vinnarna. Anders Bodin Fastigheter vann första priset i Branschindex hyresgästundersökning 2017 om förvaltningskvalitet i kategorin företag med ”bostäder under 2000 lägenheter

Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy.

År 2017 var sjunde året i följd som Branschindex genomför mätningarna och och för Anders Bodin Fastigheter så var det andra gången vi deltog i undersökningen. Förra gången, 2014, deltog vi i både kategorin bostäder och kontor –
vann bägge.

Läs mer på www.branschindex.se