Nyhetsarkiv

Visar

nyheter i 2014

Välj år

2014-09-18
Vinnare i Branschindex 2014

  Anders Bodin Fastigheter vann första priset i Branschindex hyresgästundersökning 2014 om förvaltningskvalitet i kategorierna: företag med ”bostäder under 2000 lägenheter” och företag med ”kontor/lokaler” Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas

Läs hela nyheten

2014-03-24
Ny medarbetare

Vi välkomnar Anneli Burton som ny medarbetare inom ekonomiavdelningen. Anneli är 47 år och kommer närmast från Ur & Penn’s ekonomiavdelning.

Läs hela nyheten

2014-03-04
Förvärv av Krejaren 3

Anders Bodin Fastigheter AB förvärvar fastigheten Krejaren 3 i Stockholms kommun. Fastigheten är belägen i korsningen mellan Nybrogatan/Linnégatan. Byggnaden uppfördes 1894 och inrymmer huvudsakligen kontorslokaler med butikslokaler i bottenplan. Den uthyrbara arean är 4 309 kvadratmeter.

Läs hela nyheten

Miljö och kvalitet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Miljöfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer om vårt miljöarbete
Anders Bodin Fastigheter AB
Org.nr: 556414-4227
Säte: Stockholm
Post- och besöksadress
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma
08 445 96 50
Kontakt
Mail: office@andersbodin.se
Telefon: 08-445 96 50