Nyhetsarkiv

Visar

nyheter i 2014

Välj år

2014-09-18
Vinnare i Branschindex 2014

  Anders Bodin Fastigheter vann första priset i Branschindex hyresgästundersökning 2014 om förvaltningskvalitet i kategorierna: företag med ”bostäder under 2000 lägenheter” och företag med ”kontor/lokaler” Branschindex är ett initiativ av AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt som syftar till att ge Sveriges alla bostads- och fastighetsbolag möjlighet till att mäta sin förvaltningskvalitet. Svaren från respektive företags hyresgäster samlas

Läs hela nyheten

2014-03-24
Ny medarbetare

Vi välkomnar Anneli Burton som ny medarbetare inom ekonomiavdelningen. Anneli är 47 år och kommer närmast från Ur & Penn’s ekonomiavdelning.

Läs hela nyheten

2014-03-04
Förvärv av Krejaren 3

Anders Bodin Fastigheter AB förvärvar fastigheten Krejaren 3 i Stockholms kommun. Fastigheten är belägen i korsningen mellan Nybrogatan/Linnégatan. Byggnaden uppfördes 1894 och inrymmer huvudsakligen kontorslokaler med butikslokaler i bottenplan. Den uthyrbara arean är 4 309 kvadratmeter.

Läs hela nyheten
Anders Bodin Fastigheter AB
Org.nr 556414-4227
Säte Stockholm
Post- och besöksadress
Gustavslundsvägen 12
167 51 Bromma
Öppettider
Kontakt
office@andersbodin.se
08-445 96 50