2019-11-14 Solcellsanläggning

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete så installerar vi nu en solcellsanläggning på fastigheten Loka Brunn 1. Anläggningen består av 208 paneler med en sammanlagd yta om 400 kvadratmeter. Panelerna placeras på taket av byggnaden. Den nominella märkeffekten är 59,3 kW. Slutbesiktning äger rum den 10 december.

Solcellsanläggningen innebär en minskad miljöpåverkan om drygt 2 500 kg CO2e/år (beräknat med Noridsk Elmix 50 g CO2e/kWh)