2019-09-06 Ny lagstiftning den 1 oktober 2019

Från och med 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning mot handel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning med mera. Syftet är att skapa en rättvisare bostadshyresmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Att sälja hyreskontrakt kan nu ge fängelse i två år. Är brottet att betrakta som grovt kan det ge fängelse upp till fyra år.

Faktablad Nya regler_otillåten andrahandsuthyrning och handel med kontrakt 1 okt 2019 (002)