2019-12-16 Mattias Nordström blir ny servicechef

Vi välkomnar Mattias Nordström till servicegruppen. Mattias är 44 år och arbetar som fastighetschef på Kungl. Tennishallen AB. Innan dess har Mattias arbetat på bland annat Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

–Jag är väldigt glad att vi har lyckats rekrytera Mattias. Han är en noggrann person med mycket energi, målinriktad och med en bred erfarenhet. Han har den kompetens och erfarenhet som vi behöver för att bibehålla vår höga servicegrad och professionalism inom vår fastighetsförvaltning.

Jonas börjar sin anställning i början av januari år 2020.

Vid frågor, vänligen kontakta Carl Bodin.

Kontaktperson

Carl bodin

Vice VD/Affärsutvecklingschef
08 445 96 66
carl.bodin@andersbodin.se