2015-02-24 Hyresförhandlingarna klara

Hyresförhandlingarna för samtliga fastigheter är nu klara. Vi har i år valt att följa det ramavtal som Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm har träffat för 2015 års hyror i Stockholms stad. Ramavtalet innebär att hyrorna höjs med 1,2 % från den 1 januari 2015.

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/aktuellt_opinion/senaste-nytt/ramavtal-undertecknat