2015-06-05 Gravyren 1 såld

Anders Bodin säljer fastigheten Gravyren 1 till privat aktör.

Fastigheten frånträds fredagen den 5 juni.

För ytterligare information kontakta:

Kontaktperson

Anders Bodin

Styrelseordförande
08 445 96 55
anders.bodin@andersbodin.se

Kontaktperson

Helena Bodin

VD
08 445 96 56
helena.bodin@andersbodin.se