2016-12-22 Accenture AB förlänger hyresavtal på Alströmergatan 12

Accenture AB har valt att förlänga sitt hyresavtal i fastigheten Skutan 10 på Alströmergatan 12. Avtalet som omfattar ca 3800 kvm har förlängts med ytterligare 5 år. Vi gläds åt det fortsatta förtroendet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Kontaktperson

Kristina Nirvin

Marknadschef
08 445 96 58
kristina.nirvin@andersbodin.se