Checklista Vårt miljöarbete i korthet

Vårt miljöarbete tar sikte på en hållbar framtid genom tydliga energimål, höga krav på miljöanpassade materialval och åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp och annan påverkan på miljön.

Material

De fastigheter vi förvaltar och bygger innehåller bara miljösäkra materialval. Alla fastigheter är miljöinventerade och flertalet är miljöklassade. De fastigheter vi själva bygger har även bra ljudklassning.

Energi

Förutom att vi strävar efter allt mer effektiv energianvändning använder vi förnybar el i alla våra fastigheter och klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärmen består av 84 % förnyelsebar och återvunnen energi, och sjövatten används bland annat för kylning av våra lokaler i Alvik.

Verksamhet och service

Vi använder enbart miljöklassade gasdrivna servicebilar med dubbfria vinterdäck. För våra hyresgäster har vi miljörum med källsortering i alla fastigheter där det är möjligt.

Fastigheter och mark

Vi söker ständigt efter nya fastigheter och mark! Kontakta Carl Bodin för mer information.

08 – 445 96 66
carl.bodin@andersbodin.se