Sorteras enligt anslag Sopor och avfall

Sopnedkasten är avsedda för hushållsavfall. Andra typer av avfall som glas, papper, metall lämnas och sorteras enligt de skyltar som finns i varje miljörum.

Miljö och kvalitet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Miljöfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer om vårt miljöarbete