2019-04-11 E-faktura

Nu har vi infört möjligheten att betala med hjälp av e-faktura!

Anmäl dig via din internetbank för att få E-faktura. Välj ”Anders Bodin Fastigheter AB” oavsett om du är kund hos Anders Bodin/Anders Bodin Fastigheter AB eller Trädgårdsgatan Properties AB.