Sorteras enligt anslag Sopor och avfall

Sopnedkasten är avsedda för hushållsavfall. Andra typer av avfall som glas, papper, metall lämnas och sorteras enligt de skyltar som finns i varje miljörum.

miljo

Miljö och kvalitet

Anders Bodin Fastigheter står för ett långsiktigt fastighetsägande. Miljöfrågorna är angelägna för oss, våra hyresgäster, personal och samhället samt kommande…

Läs mer om vårt miljöarbete